Aktualności

Wprowadzona w początku 2018 roku ustawa regulująca zasady dystrybucji i odpłatności za torby foliowe przyczyniała się do dalszego wzrostu zainteresowania ekologicznymi torbami papierowymi.

Torby papierowe zdobywają rynki europejskie i krajowy.

Z informacji naszych partnerów krajowych i zagranicznych w sektorze toreb reklamowych udział sprzedaży toreb papierowych stale rośnie.